Η Etem εντάσσεται πρώτη στο διεθνές σύστημα EPD® | ΔΟΜΗΣΗ ΡΟΔΟΥ
Χρυσό βραβείο στη ΔΕΗ για κτήριο με συστήματα Etem
24 Νοεμβρίου, 2017
Χρυσό βραβείο σχεδιασμού για τo DUOPOWER
16 Μαρτίου, 2018

Η Etem εντάσσεται πρώτη στο διεθνές σύστημα EPD®

Το EPD® International (για πιστοποίηση έργων κατά LEED) απαριθμεί πλέον 37 χώρες, όπου οι εταιρείες καταχωρούν με πλήρη διαφάνεια περιβαλλοντικές δηλώσεις σχετικά με τα προϊόντα τους.

Πιο συγκεκριμένα τα EPD® αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προφίλ αλουμινίου σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων, από την εξόρυξη της πρώτης ύλης, την παραγωγή και κατασκευή προφίλ, μέχρι τη μεταφορά, τη διαχείριση φύρας και χρησιμοποιημένων προϊόντων, αλλά και την κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα στάδια. Οι πιστοποιήσεις προκύπτουν από μετρήσεις κι ελέγχους βάσει διεθνών προτύπων και standards, από ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς.

Η Etem, στα πλαίσια της πάγιας στρατηγικής της για eco-friendly δομές – συστήματα – προϊόντα, εντάχθηκε στο διεθνές σύστημα EPD® κι αυτό δίνει στο επενδυτικό κοινό μία ξεκάθαρη εικόνα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Etem και ταυτόχρονα καθιστά εφικτή τη σύγκριση με άλλα αντίστοιχα προϊόντα.

Περισσότερα σχετικά με την πιστοποίηση: http://docs.etem.com/electronic-preview_epd-declaration-1/page/1