Διαγωνισμός | ΔΟΜΗΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΟΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

 

 

 
 
Με την υποβολή της φόρμας συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμπεριλαμβανομένου και του σκοπού της εμπορικής επικοινωνίας (αποστολή newsletter) από τη Διοργανώτρια.
 

Όροι Συμμετοχής


1. Η εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕΒΕ, η οποία εδρεύει στο 5ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») μέσω της ιστοσελίδας της και μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook.


2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 16 ετών, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.


3. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού αρχίζει 26 Οκτωβρίου 2018 και λήγει 29 Νοεμβρίου 2018. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με σχετική ανακοίνωση.


4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην παρούσα σελίδα μέσω της παραπάνω φόρμας.


5. Διευκρινίζεται ότι κάθε συμμετέχοντας δικαιούται μόνο μια συμμετοχή στο διαγωνισμό.


6. Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα ως άνω αναφερόμενα. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, δεν αλλάζει σύμφωνα με τις επιθυμίες του νικητή και δε μεταβιβάζεται, μπορεί δε να μεταβληθεί ως προς τον τύπο και την ποσότητα κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.


7. Ανάδειξη νικητών: Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στις 30 Νοεμβρίου 2018.


8. Για την παραλαβή του Δώρου οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που δήλωσαν για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό είναι αληθή και ακριβή.


Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους αναδειχθέντες νικητές δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το Δώρο του για οποιονδήποτε λόγο, πάνω από δυο ημέρες, ή εάν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, ή εάν οι ρυθμίσεις στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δεν επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω προσωπικού μηνύματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα στο Δώρο και θα ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες νικητές.

9. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα Δώρα του Διαγωνισμού.


10. Προσωπικά Δεδομένα: Σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679), ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος υπό την Ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή / και η Dingo Marketing Team IKE υπό την ιδιότητα του Εκτελούντα την Επεξεργασία, θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.


Πληροφορίες που Συλλέγονται:

1. Ονοματεπώνυμο

2. Ε-mail

3. Τηλέφωνο


Σκοπός της επεξεργασίας: α) τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς, β) την εμπορική επικοινωνία για την ενημέρωση αναφορικά με νέα προϊόντα, προσφορές κ.λπ. του διοργανωτή. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του συμμετέχοντα/υποκειμένου επεξεργασίας.


Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για διάστημα επτά ετών.


Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με το Διοργανωτή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του από το Διοργανωτή, παρόλο που είχε προηγουμένως αποδεχθεί τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίθεσή/εναντίωσή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία.


11. Για την άσκηση των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του GDPR (ενδεικτικά δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, τροποποίησης ή αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση marketing στο τηλέφωνο 2241030727. Με τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό συναινείτε στην κατά τα ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


12. Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τρίτων για α) την ανώνυμη μέτρηση στατιστικών επισκεψιμότητας (Goolge Analytics) β) για στοχευμένη διαφήμιση και εμπορική επικοινωνία (Facebook Pixel, Google Remarketing) κ.α. Για ρυθμίσεις αναφορικά με τη διατήρηση ή τη διαγραφή των cookies από τον υπολογιστή σας, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε (Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.aboutcookies.org).


13. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, σε περίπτωση δε που κάποιος συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από τη Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη η επιλογή του προσώπου, το οποίο θα επιλέξουν να κάνουν mention στον παρόντα Διαγωνισμό, η δε Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν αναφορικά με αυτό.


14. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά την απονομή του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δε ευθύνεται επίσης στην περίπτωση, που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.


15. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την απονομή του Δώρου κατά τους παρόντες όρους ουδεμία υποχρέωση της Διοργανώτριας υφίσταται.


16. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας, ιδίως αναφορικά με το Διαγωνισμό.


17. Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού ή να ανακαλέσει αυτόν με ανακοίνωση της στον Ιστότοπο το αργότερο μία μέρα προ της λήξεως του, δηλαδή κατά τρόπον παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως διενέργειάς του. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο σημαντικό λόγο κατά την ελεύθερη κρίση της. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή αποζημίωση για οιαδήποτε αιτία στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης, (π.χ. χορηγίας, διαχείρισης ή έγκρισης) μεταξύ των διοργανωτών και του Facebook ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό.


18. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ρόδου.


19. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.