Υπάλληλος Ταμείου με εμπειρία | ΔΟΜΗΣΗ ΡΟΔΟΥ
Πείτε αντίο στην μούχλα!
Ιανουάριος 16, 2019
Βασικές συμβουλές για μαστορέματα στο σπίτι!
Ιανουάριος 31, 2019

Υπάλληλος Ταμείου με εμπειρία

Κωδικός: Υπάλληλος Ταμείου

Ζητείται Υπάλληλος Ταμείου με προϋπηρεσία στην τιμολόγηση και την έκδοση παραστατικών, γνώσεις μηχανογραφημένου λογιστηρίου και σχετικών λογιστικών εφαρμογών. Ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας, οργανωτικές ικανότητες και διάθεση για εργασία.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο domisirh@otenet.gr αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό.