Υπάλληλος Ταμείου | ΔΟΜΗΣΗ ΡΟΔΟΥ
Logistics Manager
8 Φεβρουαρίου, 2018
Πωλητές – Πωλήτριες
21 Ιουνίου, 2018

Υπάλληλος Ταμείου

H Αφοί Παπαγρηγορίου Α.Ε.Β.Ε., με ηγετική θέση και παρουσία 22 ετών  στην αγορά των Δομικών Υλικών, στα πλαίσια βελτιστοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης αποθεμάτων, μεταφορών, κοστολόγησης και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Ταμείου

Κωδικός: Ταμείο

 

Με ανάλογη προϋπηρεσία στην τιμολόγηση και την έκδοση παραστατικών, γνώσεις μηχανογραφημένου λογιστηρίου και σχετικών λογιστικών εφαρμογών. Ευχάριστη προσωπικότητα κι εμφάνιση, ευχέρεια επικοινωνίας, οργανωτικές ικανότητες και διάθεση για εργασία.

 

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο domisirh@otenet.gr αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό.